Förberedelser för förvaring

Beroende på var båten skall förvaras krävs olika åtgärder för att båten, motorns, riggen och utrustningen inte lider under förvaringstiden.

Saker som bör beaktas vid upptagning:

  • noggrann tvätt av skrov och däck
  • höstservice på motor
  • tömning av septi- och vattentankar
  • tömning av alla slangar som innehåller vätska som kan frysa
  • försäkran om att kajutor är väl ventilerade
  • förvaring av textiler i varmt utrymme
  • förvaring av ackumulatorer på rätt sätt

När du anlitar oss för upptagning kan du samtidigt ha oss att göra båten klar för vinterförvaring.