Vi servar och reparerar även andra märken

Vi kan serva och reparera motorer som uppnått ålder då garanti inte längre gäller. Detta gäller såväl intervallservice och års/höstservice. Vi kan även utföra reparationer på drev och propelleraxlar samt kraftöverföring.

Vi har specialiserat oss på Volvo Penta drevrenoveringar och -reparationer. Vi tar emot förfrågningar och arbeten från hela landet.

Kontakta oss så berättar vi mera.