El-, motor- och instrumentinstallationer

Våra montörer är även experter på båtens elsystem. Vi kan installera nya instrument, landströmsenheter, värmare, bogpropellrar osv. Vi kan även se över båtens gamla elsystem och ifall det är något som inte fungerar som det skall kan vi antingen reparera det eller hitta en ny modernare lösning.

Vi monterar både inom- och utombordsmotorer, backslag och drev. Planera i god tid för kommande installationer och reparationer, bästa tiden är på vintern när båten inte används.