Reparation av glasfiberskador

Vi kan i våra utrymmen arbeta med båtar upp till 50 fot. Reparationer i glasfiber och trä utförs med egna resurser, metallarbeten med hjälp av underleverantörer.
I hallen finns 1st 15 tons och 1st 10 tons båtlyft för reparation av bottenskador.
Vi reparerar grundstötningsskador på både motor- och segelbåtar. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag.
 

Bilden uppe är före reparation, bilden nere efter slutförd reparation.

Reparerad glasfiberskada